πανόραμα επιχειρηματικότητας συνέδριο Ελλάδα

7-8 Απριλίου 2023, Δια Ζώσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Brahimaj Serkid, API Engineer, Vodafone
speaker_info

About The Speaker

Brahimaj Serkid, API Engineer, Vodafone

Serkid Brahimaj is an API Engineer with 3 years of experience working with microservices that reside on a Kubernetes Cluster for Vodafone Greece. He started his career at Vodafone as a graduate trainee and has since played a key role in the design and implementation of critical APIs that support Vodafone's business operations. With a strong background in software engineering and a deep understanding of microservices architecture, Serkid has become adept at designing, building, and maintaining high-performance APIs that meet Vodafone's evolving needs.

Ευχαριστούμε για την φετινή συμμετοχή σας στο Πανόραμα 2023!