πανόραμα επιχειρηματικότητας συνέδριο Ελλάδα

7-8 Απριλίου 2023, Δια Ζώσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Μασταύραλης Διονύσης, IT Infrastructure and User Support Manager, ERGO Hellas
speaker_info

About The Speaker

Μασταύραλης Διονύσης, IT Infrastructure and User Support Manager, ERGO Hellas

Dionisis Mastavralis is a dedicated IT professional with a solid foundation in computer science, boasting over 10 years of experience in software development. After earning a degree in Computer Science, Dionisis swiftly established a successful career as a software developer, creating innovative and impactful solutions for various projects. Transitioning into a solutions architect role, Dionisis showcased a unique ability to design and implement tailored solutions, addressing clients' specific needs while optimizing performance and efficiency. Now, as an IT Manager, Dionisis leads and inspires teams to excel in their roles, ensuring smooth project execution and fostering an environment of growth and collaboration.

Ευχαριστούμε για την φετινή συμμετοχή σας στο Πανόραμα 2023!