πανόραμα επιχειρηματικότητας συνέδριο Ελλάδα

7-8 Απριλίου 2023, Δια Ζώσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Παγκράτης Πάνος, Senior Manager, u-blox Athens
speaker_info

About The Speaker

Παγκράτης Πάνος, Senior Manager, u-blox Athens

Panos Pagratis was born in Corfu, Greece in 1979. He moved in Patras in 1998 for studies where he received his Bachelor in Electrical Engineering from Technological Institute of Patras and then on 2005 his MSc in Informatics for Life Sciences from University of Patras. He worked for 2 years as embedded software engineer for ATMEL Hellas in Patras site. In 2004, together with four other friends and MSc students of University of Patras, has established ANTCOR in Patras Science Park. ANTCOR was startup in the embedded engineering industry, offering operating systems for outdoor wireless systems. In 2006 ANTCOR got a fundraising from Attica Venture Capital and moved in Athens for executing the new business plan and growing further its operations with Mr. Panos Pagratis taking over the role of COO. On 2014 Antcor was acquired by u-blox with Mr. Panos Pagratis taking over the role of the HR and Site Manager of u-blox Athens, and from 2020 also the role of HR Manager of u-blox Short range radio business.

Ευχαριστούμε για την φετινή συμμετοχή σας στο Πανόραμα 2023!