πανόραμα επιχειρηματικότητας συνέδριο Ελλάδα

7-8 Απριλίου 2023, Δια Ζώσης, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

<We_can_help/>

What are you looking for?

>Σιγάλας Ιάκωβος, Ανώτερος Διευθυντής Ναυτιλιακών Καυσίμων & Υπηρεσιών (MARINE) – ΕΚΟ ΑΒΕΕ / HELLENiQ ENERGY
speaker_info

About The Speaker

Σιγάλας Ιάκωβος, Ανώτερος Διευθυντής Ναυτιλιακών Καυσίμων & Υπηρεσιών (MARINE) – ΕΚΟ ΑΒΕΕ / HELLENiQ ENERGY

Ο κ. Ιάκωβος Σιγάλας διαθέτει μακρά εμπειρία στην αγορά Καυσίμων και Λιπαντικών έχοντας απασχοληθεί σε εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών από το 1994. Εργάζεται στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ από το 1999 έχοντας διατελέσει για περισσότερα από 15 έτη, Ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος Εμπορίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, στους τομείς των Πρατηρίων Καυσίμων, της Βιομηχανίας, του Υγραερίου, της Αεροπορίας και της Ναυτιλίας. Κατέχει την θέση του Ανώτερου Διευθυντή Ναυτιλιακών Καυσίμων και Υπηρεσιών της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Θυγατρικής της HELLENIQ ENERGY. Ο κ. Ιάκωβος Σιγάλας έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και είναι κάτοχος διπλώματος Χημικού Μηχανικού.

Ευχαριστούμε για την φετινή συμμετοχή σας στο Πανόραμα 2023!